• 155

    آموزش حسابداری کاربردی - زمان اصلاح پیش پرداخت و پیش دریافت

    آموزش حسابداری کاربردی - زمان اصلاح پیش پرداخت و پیش دریافت آیا می توان پیش پرداخت یا پیش دریافت را حین دوره اصلاح نمود ؟! پاسخ این سوال را در کلیپ فوق ببینید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی