• 127

    فروش ویسکوزیمتر شیشه ای

    ویسکوزیمتر یا ) ویسکومتر( هم نامیده می شود ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری ویسکوزیته مایع است. https://elminogostar.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی