سوگنامه | احیای امر اهل بیت علیهم‌السلام

4
مجموعه رهنمودهای امام رضا علیه السلام درباره عزاداری عاشورایی

دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز: science.imamreza.ac.ir

مرکز تحقیقات کاربردی تربیت و تبلیغ دینی امام رضا علیه السلام: tarbiat.imamreza.ac.ir
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.