• 236

    سپتیک تانک 6

    کاری که سپتیک تانک انجام می دهد این است که فاضلاب جامد خروجی از ساختمان و مجتمع های مسکونی را گرفته و از طریق مهیا نمودن فضا و شرایط لازم برای انجام واکنش های شیمیایی که موجب دگرگونی ساختار فاضلاب می گردد موجبات جذب آن به چاه جذبی که قدرت جذب محدود دارد را فراهم می کند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی