درمان آب سیاه با کارگذاری شانت - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

1,378
در مواردی که درمان جراحی آب سیاه موفق نبوده یا ریسک شکست عمل جراحی معمول یعنی ترابکولکتومی بالا باشد، با استفاده از دستگاهی به نام شانت یا والو (دریچه) مایع اضافه داخل کره چشم به فضای زیر بافت های سطحی تخلیه و بیماری گلوکوم کنترل می شود.
dr_naderi
dr_naderi 0 دنبال کننده