کتک زدن دانش آموز افغانی توسط معلم

1,177
معلم دانش آموز را کتک می‌زند و در آخر هم به او میگوید افغانی گم شو... دانش آموز هم هنگام خروج از کلاس چیزی به سمت معلم پرتاب می‌کند