استاد خاتمی نژاد - سلسله مباحث خودشناسی۲

134
سلسله مباحث "خودشناسی"
با کلام : استاد خاتمی نژاد
قسمت دوم - قافله پارسایان
یکشنبه دوم رمضان المبارک سال ۱۴۴۱
هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹

برای مشاهده سخنرانی های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir
مراجعه نمایید.
asrezohurearak
asrezohurearak 0 دنبال کننده