کودک خود را از ویروس کرونا ایمن کنید

14
کرونا دلتا در کودکان می تواند باعث بروز عوارض متعدد و سندرم التهابی چندگانه یا میسک شود. رعایت نکات بهداشتی تا حد بسیار زیادی می‌تواند در پیشگیری کودکان به این ویروس موثر باشد که در ادامه مشاهده می‌کنید.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده