• 253

    رهبرانقلاب: سایه جنگ را حضور مردم از سر کشور برداشته!

    رهبرانقلاب: از بنده بشنوید! سایه جنگ را حضور مردم از سر کشور برداشته! در گذشته شنفتیم بعضی‌ها گفته‌اند "ما که مسئولیت پذیرفتیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم"!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی