هواشناسی - تداوم فعالیت سامانه بارشی در نوار شرقی کشور

4
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز سامانه بارشی در نیمه شرقی کشور فعال است.
Milad
Milad 646 دنبال کننده