• 105

    رویکرد ایران نسبت به کرونا و واکسن آن هیچ گاه سیاسی نبوده است

    پاسخ به شایعه سازی اینروزهای آنطرفی ها سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: رویکرد ایران نسبت به کرونا و واکسن آن هیچ گاه سیاسی نبوده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی