• 219

    من فخرالدین سیفی کاندید یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز میخواهم با شما مردم شریف عهد و قسم ببندم .

    ✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی