جلسه 119 فیزیک یازدهم - توان الکتریکی 5 و تست ریاضی خ 92 - مدرس محمد پوررضا

213
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "توان الکتریکی 5 و تست ریاضی خ 92" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده