• 271

    بارگذاری دیوار: محاسبه بار ثقلی ناشی از دیوار و بررسی دیتیل انواع دیوارها

    آموزش بارگذاری انواع دیوار، محاسبه بار ثقلی ناشی از دیوار،عملکرد دیوار میان قاب، اثر وال پست در2 نوع دیوار و بررسی دیتیل بارگذاری انواع دیوار برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art35

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی