کنسرت استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری

188
از تمرین تا کنسرت با شهرام ناظری و حافظ ناظری کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری تحت عنوان کنسرت آواز پارسی برگزار شد. بخش‌هایی از تمرین ...