• عملكرد اعتياد در زندگى فردى

    اعتياد چيست؟ چه تاثيرى بر زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى شخص ميگذارد؟ چگونه ايجاد ميشود؟ اگر شخصى به يك ماده و يا رفتارى خو بگيرد و يا وابستگى به داروها و يا مواد خاصى پيدا كند به چنين فردى با اين شرايط معتاد ميگوييم. اين فرد ضعف اراده در كنترل اعمال تكرارى پيدا ميكند و در سيستم رفتار_ پاداش فرد معتاد اختلال ايجاد ميشود. كه اين اختلال حافظه، انگيزش و ديگر عملكردهاى مغزى شخص را تحت تاثير قرار ميدهد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی