• 237

    آموزش زبان انگلیسی:کاربردهای کلمه فاک قسمت دوم

    آموزش زبان انگلیسی رایگان:کاربرهای کلمه فاک قسمت دوم کاربرد اول: برای بیان زمانی که گم شدیم where the f...ck are we ما کدوم گوری هستیم کاربرد دوم: برای بیان اعتراف she is f....cking beautiful اون واقعاً زیباست کاربرد سوم برای بیان اینکه چیزی برامون بی اهمیته: Who gives a fuck به من چه کاربرد چهارم: برا وقتی که کسی رو نمیشناسیم who the f...ck are you تودیگه چه خری هستی کاربرد پنجم :برای وقتی که کلاه رفته سرمون I got f....cked over. به فنا رفتم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی