نمکی: هفتاد درصد افراد تا اواسط سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون خواهند شد

43
نمکی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفت: واکسن پاستور اوایل بهار، واکسن برکت اواخر بهار و واکسن رازی اوایل تابستان آینده به بهره برداری می‌رسد. واکسیناسیون افراد آسیب پذیر دارای بیماری خاص تا پایان سال انجام می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده