جامعه ی فطری و جمهوری تقوا 4

15
اندیشکده یقین - دکتر حسن عباسی - دکترین ملی زندگی - طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 - دکترینولوژی - کلبه کرامت - جلسه 81 - جامعه سازی 31 - جامعه ی فطری و جمهوری تقوا 4 - 86/9/22 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66
sahan
sahan 2 دنبال کننده