مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج محسن نورانی

229
مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج محسن نورانی
فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر 27 محمد رسول الله (ص)
ولادت: 13 آذر ماه 1342 (خزانه - تهران)
شهادت: 22 مرداد ماه 1362 (اسلام آباد غرب - کرمانشاه)
آرامگاه: قطعه 28، ردیف 106، شماره 3 (بهشت زهرا (س) تهران)