• 90

    شوخی کردن و مسخره کردن در زبان انگلیسی

    I'm joking Make fun of someone

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی