موج چهارم کرونا در تهران آغاز شده است یا خیر؟

85
زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص آغاز موج چهارم کرونا در تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده