حفاظت فیزیکی پارسامهر

13
https://www.parsamehrsecurity.com/services/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/
https://parsamehrsecurity.com
موسسه پارسامهر یک موسسه ی حراستی حفاظتی است که خدماتی مانند حفاظت فیزیکی، آموزش تخصصی دفاع شخصی، امنیت شبکه، حفاظت الکترونیک هوشمند، حفاظت از گردشگران داخلی و خارجی، تولید وسایل و تجهیزات پلیسی، تجهیزات قانونی دفاع شخصی و فروش این تجهیزات از جمله ی خدمات ارائه شده در این موسسه می باشد.
parsamehr
parsamehr 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.