راهنمای ساخت آزمون و خوداظهاری در تستاپ

493
با استفاده از فیلتر پیشرفته آزمون ساز، سوالات خود را بر حسب شاخص های تعیین شده از بین یک یا چندین پکیج آماده آزمون، انتخاب نمایید. شامل: تعداد سوالات از هر سرفصل، نوع سوالات: تستی، انتخاب نقطه ای از تصویر، تطبیقی و …
در این ویدیو به معرفی و راهنمای ساخت آزمون توسط آزمونساز تستاپ، از سوالات موجود در پکیج های تستاپ میپردازیم. همچنین کمی هم با محیط آزمون و پاسخنامه آشنا میشویم.
تستاپ
تستاپ 0 دنبال کننده