• 454

    راهنمای ساخت آزمون و خوداظهاری در تستاپ

    با استفاده از فیلتر پیشرفته آزمون ساز، سوالات خود را بر حسب شاخص های تعیین شده از بین یک یا چندین پکیج آماده آزمون، انتخاب نمایید. شامل: تعداد سوالات از هر سرفصل، نوع سوالات: تستی، انتخاب نقطه ای از تصویر، تطبیقی و … در این ویدیو به معرفی و راهنمای ساخت آزمون توسط آزمونساز تستاپ، از سوالات موجود در پکیج های تستاپ میپردازیم. همچنین کمی هم با محیط آزمون و پاسخنامه آشنا میشویم.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی