• 186

    دوبله مدرسه اسکرام: تفاوتهای مدیر پروژه و مالک محصول ( مدرسه اسکرام - آموزش اسکرام )

    در این ویدئو بلاگ آقای جوشوآ پرتوگی یکی از مدرسان رسمی جهانی اسکرام در مورد تفاوتهای مدیر پروژه و مالک محصول صحبت می کند. دوبله این ویدئو توسط مدرسه اسکرام انجام شده است. مدرسه اسکرام: مرجع حرفه ای آموزش اسکرام ( آموزش اسکرام - دوره اسکرام - مشاوره اسکرام ) ScrumSchool.ir دورۀ غیر حضوری آشنایی مقدماتی با اسکرام : https://scrumschool.ir/product/elementary-scrum-course

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی