• 294

    ویژگی های معلم خوب ریاضی برای کلاس های تدریس خصوصی

    ویژگی های معلم خوب ریاضی برای کلاس های تدریس خصوصی در این ویدیو توضیح داده شده است. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ریاضی در سایت ایران مدرس به لینک https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C مراجعه نمائید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی