• ویژگی های معلم خوب ریاضی برای کلاس های تدریس خصوصی

    ویژگی های معلم خوب ریاضی برای کلاس های تدریس خصوصی در این ویدیو توضیح داده شده است. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ریاضی در سایت ایران مدرس به لینک https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C مراجعه نمائید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی