توضیحات آموزش زبان انگلیسی مثلث جادویی LMT

167
دوره LMT معتقد به طی کردن یک راه طولانیه، ما نمیخوایم یادگیری_زبان یک شبه اتفاق بیفته؛ چون به یک چیز باور داریم: «طی کردن تکامل بخشی از یادگیری هست» و زبان انگلیسی مسئله فنی یا Technical هست که توی این ویدئو دکتر نوین تن براتون توضیح میدن

آدرس سایت گروه آموزشی نوین تن : http://englishbynovintan.ir/

آدرس صفحه رسمی اینستاگرام گروه آموشی نوین تن : https://instagram.com/englishbynovintan