آموزش پردازش داده های لایدار(LiDAR)- دکتر سعید جوی زاده-قسمت 8

68
در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز، پردازش داده های لایدار در محیط ArcMAP را آموزش می دهد.
شماره تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG