داغترین‌ها: #انتخابات

فیلم ساختمان The Antenna زیرنویس فارسی

35
فیلم ساختمان (The Antenna) در ناکجا آباد ترکیه، دولت شروع به نصب آنتن های جدید تلوزیونی درمنازل سراسر کشور میکند. « مهمت » سرایدار مجتمع مسکونی درب و داغونی ست که باید بر نصب آنتن نظارت کند. اما در پس این کار نیتی شیطانی وجود دارد و مهمت...
Milad Beiki
Milad Beiki 50 دنبال کننده