آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی-قسمت اول

982
قسمت اول از آموزش نقشه خوانی مربوط به نقشه خوانی آرماتوربندی ستون ها مطابق نقشه های اجرایی و بر اساس استاندارد های میلگرد گذاری مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توسط کارشناسان فنی آهن باکس تهیه شده است. این آموزش بسیار پرکاربرد را از دست ندهید.
https://ahanbox.com/rebar-mapping-1st/
ahanbox
ahanbox 0 دنبال کننده