• 42

    اسماء الحسنی

    مجموعه صفات خداوند متعال که معروف به اسماء الحسنی هستند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی
  • هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.