• 177

    بررسی امکانات و ایمنی کامیون ولوو FH

    معرفی برخی از امکانات و ویژگی های کامیون ولوو . نگاهی کوتاه به ایمنی در کامیون ولوو FH باربری کیان بار تهران. http://kiantehranfreight.com/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی