استفاده کاربردی از علم های دانشگاهی (مهرداد حمصیان)

374
در جهان امروز اهميت پايان نامه هاي كاربردي و استفاده از علم هاي مطابق با واقعيت اهميت بسيار زيادي دارد.يكي از مشكلات افراد در ايران اين است كه ميگويند  علم هاي دانشگاهي در واقعيت قابل استفاده نيستند.علم هاي دانشگاهي اولويت اصلي كشورهاي پيشرفته است .علم ها منجر به پيشرفت كسب و كار و اقتصاد مي شود .اگر از علم هاي نظري و رياضي صرف نظر كنيم وجود هر علمي براي زندگي ما ضروری است.
mehrdad civil
mehrdad civil 0 دنبال کننده