تفسیر نور - آزمایشات و امتحانات الهی

175
باید حواسمان به آزمایشات الهی باشد که ان شاءالله بتوانیم پیروز از آن بیرون بیاییم.