فیلم حاملگی خارج از رحم

218
. برای دریافت اطلاعات ببیشتر ، مشاوره ، درمان و جراحی برای درمان حاملگی خارج از رحم توسط دکترسیده فاطمه سیدی از روش های زیر اقدام نمایید. https://www.instagram.com/doctor.seyedi/
شماره تماس مطب تهرانپارس ۷۷۸۸۳۶۱۷ ۰۲۱- ۰۹۱۰۱۳۶۳۴۶۴
https://drfatemehseyedi.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%ad%d9%85/