سجاد کاظم زاده شاگرد محمدحسین قنبرپور

608
میت گیری استاد محمدحسین قنبرپور تنها مربی بین المللی دوستاره بوکس آیبا در البرز با ۲۳ سال سابقه مربیگری بوکس در کرج در مجتمع ورزشی هفت تیر کرج و زادمهر