آموزش نحوه برجسته کردن گونه در میکاپ _ مریم شجاعی

216
میکاپ آرتیست مریم شجاعی
مدرس تخصصی آموزش میکاپ و گریم
نشانی ژورنال میکاپ و گریم مریم شجاعی بروی اینستاگرام به نشانی
http://instagram.com/makeup.maryamshojaie
Mobiles& Whatsapp