فرار از زندان 35 - Prison Break

127
سریال - فرار از زندان - Prison Break 2009 - فصل چهارم ، ق 13 و 12 - مایکل ، به ازای آزادی خود و بقیه دوستانش به عده ای در از بین بردن شرکت های مافیایی کمک کند.این شرکت ها به دنبال اطلاعات پروژه ای عظیم هستند که بر روی وسیله ای دیجیتال به نام سیلا ذخیره است. مایکل در مسیر فاش کردن تخلفات شرکت های مافیایی پی به حقایقی درباره زندگی خود می برد..
sahan
sahan 15 دنبال کننده