منظور از امانت الهي که آسمانها و زمين نپذيرفتند و انسان قبول کرد چيست ؟

133
منظور از امانت الهي که آسمانها و زمين نپذيرفتند و انسان قبول کرد چيست ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده