تنظیم درجه حرارت اتو بخار

37
دمای اتو بخار از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا به طور مستقیم بر توانایی اتو در از بین بردن چین و چروک و چروک شدن پارچه ها بدون آسیب رساندن به آنها تأثیر می گذارد. اگر دما خیلی پایین باشد، اتو به اندازه کافی داغ نمی شود تا چروک ها را به طور موثر اتو بکشد و اگر دما خیلی بالا باشد، ممکن است پارچه را بسوزاند. در این ویدئو به این موض1وع میپردازیم.
https://ipemdad.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
ipemdad
ipemdad 6 دنبال کننده