• 270

    آموزش حسابداری بیمه مسئولیت

    آموزش حسابداری بیمه مسئولیت یکی از موارد مهم در حسابداری ، ثبت اسناد مربوط به بیمه های مختلف می باشد ، که ثبت این نوع بیمه ها با ثبت حسابداری بیمه تامین اجتماعی متفاوت است که در این کلیپ به آن پرداخته می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی