• 316

    لیسانس حقوق هستم طی آموزش حسابداری ، به عنوان حسابدار یک شرکت بازرگانی مشغول شدم

    من بنا به شرایطی که داشتم نتوانستم در رشته خودم مشغول شوم ، بنابراین به حرفه حسابداری روی آوردم و در حال حاضر پس از گذشت حدود یک ماه از آموزش و قبل از اتمام آن در یک شرکت بازرگانی خارجی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی