شناسایی باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک در چند دقیقه

582
با انجام یک آزمایش تشخیصی ارزان از این پس می توان باکتری های مقاوم در برابر داروهای انتی بیوتیک را در عرض چند دقیقه شناسایی کرد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده