• 114

    قیمت‌های خودرو بسیار مناسب است!

    رئیس شورای رقابت: قیمت‌های اکنون خودرو برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیار مناسب است! با شرایط کنونی کشور و به دلیل نبود خودروساز دیگری مجبور به خرید هستیم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی