• 52

    آيا غذايی که داخل دهان مانده يا آدامس را اگر در حين نماز بخورند اشکال دارد يا نه ؟ 2

    آيا غذايی که داخل دهان مانده يا آدامس را اگر در حين نماز بخورند اشکال دارد يا نه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی