• 4,363

  اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب

  امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر دارد به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری و نیز مطالعه برنامه ها ، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب را در صنعت آب و فاضلاب کشور برگزار نماید.


 • 3 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • بعضی از شرکت های آب و فاضلاب شهری حاضر به عقد قرارداد با فروشگاههای بزرگ نمی باشند و همکاران شرکت نمی توانند اجناس بصورت اقساطی خریداری کنند
   امورکارکنان  -  19 مرداد 1397  |  0

  • درخصوص بیمه وسلامت کارکنان :درحال حاضر هرشرکت آب وفاضلاب با یک بیمه قرارداددارندکه این موجب شده که بعضی از سوء استفاده های از بعضی از بیمه ها ببینیمیا هر استان دیگری که بریم دفترچه بیمه استان دیگر راقبول نمی کندوبایدهزینه ها آزادحساب بشه حال تومسافرت پول هم نداری باید آزادحساب بشه.پیشنهادمی شودکل شرگت های آب وفاضلاب بایک شرکت بیمه قراداد بسته شودتااین نشکل رفع گردد.یا اینکه هرپنج استان نزدیک هم یک بیمه قراردادبسه شودتااین مشکل حل شود.
   خلیل رستمی  -  7 مرداد 1397  |  0

  • درخصوص امکانات رفاهی کارکنان:متاسفانه امکانات رفاهی درشهرهای مذهبی وساحلی هست وبه حد نیاز نیست وفصل های شلوغ بعضی ازهمکاران نمی توانند از آن استفاده کنند درصورتی که اداره گازوبرق درهر موقع ازسال (فصل های شلوغ وغیر شلوغ )برای آنها جا وامکانات رفاهی هست ولی برای شرکت آب وفاضلاب باید از یک ماه قبل نوبت بگیریم.لطفاٌ امکانات رفاهی رابرای کارکنان شرکت فراهم نمایید.
   خلیل رستمی  -  7 مرداد 1397  |  0