نحوه تست موتور پنکه

14
یکی از قسمت های مهم و اساسی در پنکه ها موتور آن می باشد که برای راه اندازی و یا شروع کار آن در فصل گرما نیاز به تست دارد. در این ویدئو از آی پی امداد می‌خواهیم نحوه تست موتور پنکه را بررسی نماییم.
https://ipemdad.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%DA%A9%D9%87/
ipemdad
ipemdad 7 دنبال کننده