جلسه 62 فیزیک یازدهم - پتانسیل الکتریکی 10 و تست ریاضی خ 96 - مدرس محمد پوررضا

127
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "پتانسیل الکتریکی 10 و تست ریاضی خ 96" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده