• 580

    آموزش ریاضی ششم فصل پنجم

    در این ویدئو بخش اول از فصل پنجم ریاضی ششم که شامل اندازه گیری طول و سطح است آموزش داده خواهد شد. برای مشاهده ادامه آموزش های فصل پنجم ریاضی ششم که شامل حجم و جرم،مساحت دایره و خط و زاویه است از لینک زیر استفاده کنید http://beyamooz.com/riyazi6

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی