سکته گوش

145
اگر افراد به طور ناگهانی شنوایی خود را از دست می‌دهند، باید خیلی زود به پزشک مراجعه کنند.
Milad
Milad 418 دنبال کننده