سکته گوش

187
اگر افراد به طور ناگهانی شنوایی خود را از دست می‌دهند، باید خیلی زود به پزشک مراجعه کنند.
Milad
Milad 675 دنبال کننده